Predstavljanje programa „Kritičke prakse (Made in Yugoslavia)” na najznačajnijem festivalu savremenih izvođačkih umetnosti u Poljskoj

Program „Kritiče prakse (Made in Yugoslavia)” u organizaciji Stanice – Servisa za savremeni ples iz
Beograda, biće predstavljen na jednom od najprestižnijih istočnoevropskih festivala savremene
umetnosti – MALTA, koji se održava u poljskom gradu Poznanj tokom jula i avgusta. Značaj programa
"Kritičke prakse" ogleda se u jedinstvenoj podršci mladim kritičarima u regionu Balkana i čitave Evrope
koji pišu o savremenim izvođačkim umetnostima.
U okviru MALTA festivala i festivalskog segmenta „Balkanska platforma”, a po pozivu ovogodišnjeg
selektora, uglednog hrvatskog reditelja Olivera Frljića, program „Kritiče prakse (Made in Yugoslavia)” će
predstaviti mentorke i koordinatorke Marijana Cvetković, Biljana Tanurovska Kjulavkovski, Ana Vujanović
i Bojana Cvejić. Takođe, u okviru trodnevnog predstavljanja na programu je i promocija knjige u izdanju
Stanice – „A Problematic Book" (2016), radne kritičke sesije grupe učesnika i projekcija filma Marte
Popivode „Jugoslavija. Kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo".
Program „Kritiče prakse (Made in Yugoslavia)” je inovativni mentorski program za mlade autore koji pišu
o plesu i izvođačkim umetnostima kao kritičari, teoretičari, stručnjaci za kulturne politike, a koji za cilj
ima sveobuhvatnu podršku mladim kritičarima u regionu Balkana. Program postoji već 3 godine i kroz
njega je do sada prošlo 22 mladih iz 12 zemalja Evrope.
Više o programu „Kritiče prakse (Made in Yugoslavia)”: Source URL :http://magazinportal.net/wp-admin/post-new.php

Leave a Comment