ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ МЕЂУДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНE АКЦИЈE АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА АД БЕОГРАД

Централни регистар хартија од вредности уплатио је 20.06.2016. године међудивиденду свим грађанима који су на дан 10. септембра 2015. године (на Дан међудивиденде) поседовали бесплатне акције Аеродром Никола Тесла а.д. Београд. Међудивиденду је добило 2,73 … Nastavite sa čitanjem —>