Nova Mastercard studija o digitalnom bankarstvu u Evropi pokazuje da je praktičnost najveća prednost digitalnih bankarskih rešenja

10. jul 2017. godine – Novo Mastercard istraživanje koje je danas objavljeno* obuhvatilo je ispitanike iz 11 zemalja u Evropi koji su iskazali svoje stavove o važnosti digitalnih inovacija i rešenja za budućnostfinansijskih usluga, trgovine i maloprodaje. Ispitivanje o evropskim korisnicima bankarskih usluga pokazuje da je praktičnost najznačajnija prednost digitalnih bankarskih rešenja, a da su ušteda u vremenu i jednostavnost korišćenja najveći pokretači za 70, odnosno 59 posto ispitanika. Oko 60 procenata Evropljana podržava digitalna rešenja i veruje da je digitalizacija bankarske industrije faktor koji čini život jednostavnijim i sigurnijim.
Kompanija Mastercard je trenutno ključni pokretač inovacija i partner za pružanje digitalnih rešenja, te sarađuje sa više od 30 novih digitalnih banaka u Evropi ukjučujući i N26, Holvi i Monzo, ali i mnoge druge širom sveta. Kao vodeća globalna tehnološka kompanija, Mastercard pomaže svim svojim partnerima da razviju praktična i sigurna rešenja koja su fokusirana na iskustvo korisnika.
Pružajući poznavanje tehnologija, globalnu infrastrukturu, proizvode i mrežu finansijskih institucija, Mastercard se nalazi na odličnoj poziciji da pruži podršku svim bankama i igračima u finansijsko tehnološkoj industriji, bilo da su novi u toj oblasti ili da imaju iskustvo.
Havijer Perez, predsednik kompanije Mastercard za Evropu, rekao je: „Kao tehnološka kompanija koja posluje u platnoj industriji, mi već dugo imamo u fokusu svog poslovanja podsticanje inovacija, njihovo ubrzavanje i široku implementaciju. Nama je važno da ne uvodimo inovacije tek da bismo to činili. Već da razumemo šta je našim partnerima i njihovim klijentima potrebno kako bi nastavili da koriste digitalna plaćanja putem svih uređaja. Ova studija potvrđuje da potrošači žele jednostavna i sigurna rešenja za svoje bankarske potrebe i da su otvoreni za digitalne proizvode ukoliko im oni poboljšavaju
korisničko iskustvo. Mi prihvatamo ovu promenu i ponosni smo što nas nova generacija banaka u Evropi vidi kao prvi izbor za partnera.“
Inovacije donose nove klijente Ova studija takođe pokazuje da je lojalnost korisnika u pogledu njihove trenutne banke na relativno niskom nivou – skoro polovina potrošača u Evropi (49%) kaže da bi razmislilo o prelasku u digitalnu banku. Nemački korisnici prednjače u tome – 27% njih razmišlja o promeni banke u narednih 12 meseci,
dok su sa druge strane, Holanđani najlojalniji – samo sedam procenata njih razmišlja o promeni banke, dok 52% njih želi da ostane tu gde je sada.
Pored toga, evropski potrošači veruju da će proces digitalizacije bankarske industrije uticati i na poslovnice banaka. Dve trećine ispitanika veruje da će poslovnice postojati i za 10 godina, ali da će ih biti manje, dok je samo šest procenata ubeđeno da će poslovnice u potpunosti nestati za 10 godina.
Drugi rezultati ove studije su:
 Na pitanje šta bi promenili kod svoje sadašnje banke, potrošači na prvo mesto stavljaju
„praktičnost“ i želju da proizvodi njihove banke budu „dostupni uvek i da budu jednostavni za korišćenje“ (42%).
 Drugi najčešći odgovor je fleksibilnost i dostupnost podrške non-stop (27%).
 Preko 85% ispitanika koristi digitalne bankarske servise, putem računara ili mobilnog telefona, makar jednom mesečno, a 38% to radi na dnevnom ili nedeljnom nivou.
 Najaktivniji korisnici su Britanci (54%), a za njima slede Holanđani (51%) i Šveđani (37%), koji koriste digitalne bankarske usluge na dnevnom ili nedeljnom nivou, za razliku od 26% Švajcaraca i 27% Mađara koji su na dnu liste ispitanih tržišta.
Mastercard je vodeći partner za digitalne banke u Evropi
Proces digitalizacije finansijskog sektora oslanja se na partnerstva, pokazalo je Istraživanje o digitalnom bankarstvu. Preko 75% ispitanika je reklo da vide Mastercard kao pravog partnera za banke.
Jedan od najvećih partnera kompanije Mastercard u oblasti mobilnog bankarstva je N26. kompanija koja je otpočela sa poslovanjem u Nemačkoj, sada postoji na 17 tržišta i predstavlja vodeću mobilnu banku u Evropi. „Sve što mi radimo vrti se oko vrhunskog korisničkog iskustva. Tehnologija igra ključnu ulogu u postizanju tog cilja“, izjavio je Valentin Stalf, ko-osnivač i direktor kompanije N26. „Bilo je izazovno naći
partnere koji imaju digitalnu i fleksibilnu infrastrukturu koja kreira jedinstveno i jednostavno korisničkoiskustvo. Prepoznali smo da je Mastercard dinamičan igrač, otvoren za nove proizvode i tehnologije.
Kada imate takve kvalitete od renomiranog brenda koji ide u korak sa najnovijim tehnologijama, a kojiima i globalnu mrežu, to je kao da ste dobili na lutriji. Mastercard je najbolji partner kome smo se i mogli nadati kada smo počeli da gradimo prvu evropsku mobilnu banku.“ Kompanija Mastercard pruža rešenja za izdavanje i obradu kartica kompaniji N26 koja su neophodna za pružanje proizvoda klijentima, a pored toga, Mastercard pruža i tehničku podršku u pogledu platnih usluga. Kao jedan od pionira u ovoj oblasti, N26 ima za cilj digitalizaciju svih proizvoda i servisa koje nude tradicionalne banke.

Leave a Comment