Jezik je živo biće

Možda se jezički puristi, koji su zagriženi za očuvanje rustičnog u jeziku, ne bi u potpunosti saglasili sa ovakvim naslovima, ali jedno je izvesno. Kada bi se današnji govornik srpskog jezika sreo sa svojim davnim pretkom, pretpostavljamo da bi ga razumeo. Međutim, koliko bi predak razumeo njega, veliko je pitanje. Stoga možemo da zaključimo da se jezik od formiranja književnog jezika,  na ovamo, menjao. Tome ima već blizu deset vekova, ali se jezik i danas menja i ne planira da stane. Jer kad bi stao, bio bi na putu izumiranja. Jezik je stoga živa stvar, i zajedno sa narodima i govornicima, menja se pod uticajem drugih jezika, ali i tendencija u ostalim životnim strujama. I nije reč samo o srpskom jeziku. Svaki jezik se menja, a da bi se ušlo u sitno tkanje jezika, potrebno je izučiti ih do tančina. Učenje stranih jezika posebno je važno kada je u pitanju saznavanje drugih kultura, kao i uticaja na maternji jezik. Škola jezika u Beogradu nudi mogućnost učenja jezika na interaktivan način, pa tako možete spoznati i filozofiju brojnih drugih jezika. A mi se osvrćemo na istoriju i specifičnosti srpskog jezika.

Pre početka

Pre nego što su Stari Sloveni dobili sopstveno pismo, istorijski tragovi kažu, bilo je nekih naznaka pisanog jezika. Naime, Crnorizac Hrabar govori da su Sloveni imali «crte i reze». Na području današnje Rusije posle obrednog spaljivanja na drvetu topole i breze upisivana su imena posebnim simbolima. Da li je bila reč o jedinstvenom ritualnom pismu Slovena, ili je svako pleme imalo svoj način sporazumevanja nije zabeleženo. Ono što je izvesno jeste da su i pre glagoljice i pre ćirilice, Sloveni imali neku vrstu pisma. No, ovo je samo hipoteza.

Glagoljica, prvo Ćirilovo pismo

U najstarijim staroslovenskim spomenicima koji su stvoreni u Moravskoj i Češkoj nastali su Kijevski listovi i Praški odlomci. Područje Makedonije poznato je i po Zografskom jevanđelju, Marijinom jevanđelju i Asemanijevom jevanđelju. Sve ih spaja jedno pismo. Pismo koje je sastavio Ćiril. Glagoljica je verovatno prešla iz Panonije u zapadni deo Balkanskog poluostrva. Koristilo se i u Rusiji, ali i na području današnje Hrvatske. Glagoljicu je potisnula ćirilica koja se uporedo razvijala u Bugarskoj, Srbiji i Rusiji. Katolici u primorskim delovima koristili su Glagoljicu, a najduže se održala u Istri skoro do početka osamnaestog veka.

Ćirilica pismo Slovena

Ovo pismo koristi se u Belorusiji, Bugarskoj, Makedoniji, Rusiji, Srbiji, Ukrajini, Bosni i Crnoj Gori, kao i među pojedinim zemljama bivšeg SSSR-a. Ovo je pismo koje je bazirano na ranoj ćirilici iz Prvog bugarskog carstva. Formirali su je Ćirilo i Metodije koji su među južne Slovene doneli i Hrišćanstvo. Nastala je iz grčkog pisanog jezika, kao i iz starijeg glagoljičkog pisma. Vizantijska braća sačinila su je tako da  može biti prilagođena tada paganskim Slovenima i njihovom jeziku. Čini se da su odradili uspešan posao, jer su Sloveni nekoliko vekova kasnije kolektivno pokršteni.

Otkud latinica?

Kod odnih koji govore štokavksim narečjem, latinično pismo zabeleženo je u 14. veku. Prvi tekst je status sestara sv. Dominika u Zadru 1435. S obzirom na to da je latinica bila pismo Katoličke crkve, ona je masovno prihvaćena u Hrvatskoj, premda su pojedini srpski dokumenti pisani upravo latinicom, pa je pogrešna teza da ovo pismo nije i srpsko. Naime, brojna dela srpske književnosti ali i dokumenta pisana su latinicom. Danas su oba pisma u službenoj upotrebi u Srbiji i srpskom jeziku.

Leave a Comment