Izložba „Boje života“

SOS Dečija sela Srbija organizovala su danas izložbu “Boje života”, koja je održana u Centru za kulturnu
dekontaminaciju u Beogradu. Povod za izložbu je Međunarodni dan izbeglica a sama postavka je
specifična po tome što su autori i autorke izbeglice sa kojima SOS Dečija sela Srbija rade u prihvatnim
centrima Adaševci i Principovac.
Radovi prikazani na izložbi „Boje života“ nastali su na likovnim radionicama koje su SOS Dečija sela Srbija,
uz pomoć akademskog slikara Miloša Ostojića, tokom aprila 2017, organizovala za decu i mlade u
Prihvatnim centrima Adaševci i Principovac. Kroz radionice je tokom 4 nedelje prošlo 135 polaznika i
polaznica različitih uzrasta iz različitih zemalja. Rezultat su radovi na teme poput apstraktnog i akcionog
slikarstva, mrtve prirode, portreta i mašte, nastali uz pomoć tehnika kao što su kolaž, akvarel, tempera,
crtanje olovkom.
Na otvaranju izložbe govorili su Dragana Rajić, iz Komeserijata za izbeglice i migracije Srbije, Tanja
Marović, savetnica za razvoj programa u SOS Dečijim selima Srbija, Gordana Vučinić, menadžerka
programa „Solidarnost“, Aboozar Soltani i Jahanzeb Momand, kao autori čiji su radovi, između ostalih, bili
deo postavke.
Likovne radionice, kao deo okupacionih aktivnosti koje SOS Dečija sela sprovode sa izbeglicama, u okvuru
programa „Solidarnost“, naišle su na veliko interesovanje i izazvale jako dobar efekat među korisnicima koji
su na njima otkrili sve mogućnosti koje umetnost pruža i iskoristili priliku da univerzalnim jezikom umetnosti
iskažu svoju kreativnost i podele osećanja.
Pored 129 umetničkih radova i crteža, na izložbi „Boje života“ je prikazano i 29 fotografija Abuzara
Soultanija, fotografa koji dolazi iz Irana, već duže vreme boravi u Prihvatnom centru Adaševci i često
volonterski pomaže u realizaciji aktivnosti koje SOS Dečija sela organizuju u ovom prihvatnom centru. Za
posetioce smo pripremili i projekciju kratkih promotivnih filmova o radu SOS Dečijih sela Srbija i izbegličkoj
krizi.
"Inspiraciju pronalazim u želji za boljim i lepšim životom. Prilagođavajući se situaciji u kojoj se nalazim, sve
fotografije snimljene su mobilnim telefonom", iznosi Abuzar.
Izložba „Boje života“ već je prikazana u Šidu, gde je naišla na veliko interesovanje, a nakon Beograda obići
će i drug lokacije u Srbiji na kojima su SOS Dečija sela angažovana na pružanju podrške izbeglicama.
„Ova izložba je kruna svega što smo radili gotovo mesec dana. Likovne radionice su rađene sa ciljem da
imaju terapijski efekat – da im pomognu da savladaju neke svoje probleme, da se opuste i savladaju svoju
kreativnost. Ima radova koji su vrlo depresivni i pokazuju njihovu trenutnu situaciju, a ima radova koji su
jako interesantni – naročito dečiji radovi, jer deca žele da, kroz svoje radove, nesebično podele sa svima
nama svoje utiske i emocije“, reči su Miloša Ostojića, akademskog slikara, koji je vodio likovne radionice u
Adaševcima i Principovcu
SOS Dečija sela Srbija, od avgusta 2015, kroz Program urgentne pomoći „Solidarnost“, pružaju pomoć i
podršku izbeglicama na njihovom putu kroz Srbiju. SOS Dečija sela Srbija obezbedila su Sigurna mesta za
decu, Kutak za majku i dete, porodični kutak, IT kutak, podršku “Super autobusa” i mobilnih timova, koji
distribuiraju materijalnu i nematerijalnu pomoć, podšku timova za zaštitu dece, kao i podršku nadležnim

državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku
krizu.
Fondacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi
o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove
bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece.
U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu
Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim
porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan
zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu
kroz Srbiju.

Leave a Comment